Memoriu de activitate Pr. Ceobanu Petru

Preoți slujitori Octombrie 3, 2022

Memoriu de activitate

 

Date biografice

 

Numele și prenumele: preot Ceobanu Petru

Data și locul nașterii: 16.08.1982, Iași, jud. Iași

Parohia: „Sf. Ap. Petru și Pavel”- Șendreni, comuna Frumușica, Județul Botoșani, Protopopiatul Hârlău

Funcția: Preot paroh

Studii

 

În perioada 2008- 2010 am urmat cursurile de Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Secţia Biblică.

În anul 2007 am absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Secţia Pastorală, susţinând lucrarea de licenţă cu titlul „Antropologia după Sfânta Scriptură”, sub îndrumarea Părintelui Profesor Dr. Petre Semen.

În anul 2003 am absolvit Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin  Costachi” de la Mănăstirea Neamţ.

În anul 2003 am susținut atestatul profesional pastoral cu titlul „Ecleziologia Noului Testament.

 

Experiența pastorală

 

La data de 28. 02. 2005 am fost hirotonit diacon la Catedrala Mitropolitană din Iaşi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, iar la data de 20. 03. 2005 am fost hirotonit preot pe seama Parohiei Şendreni, Comuna Frumuşica, Judeţul Botoşani, Protopopiatul Hârlău.

De la numirea mea ca preot paroh m-am stăduit să sporesc atât bunurile materiale ale parohiei, dar mai ales pe cele spirituale.

 

 

Astfel, în plan administrativ- gospodăresc am realizat următoarele:

De la început am locuit în parohie, primii patru ani în gazdă, deoarece parohia fiind nou înfiinţată nu avea nici biserică, nici casă parohială.Am făcut pregătirile necesare în vederea construirii viitoarei biserici şi la data de 23 iulie 2005 s-a sfinţit locul pentru noua biserică cu hramul „ Sf. Ap. Petru şi Pavel” şi s-a pus piatra de temelie, slujbă la care a participat un numeros sobor de preoţi în frunte cu P. Cuv. Arhim. Timotei Aioanei- delegat din partea Mitropoliei şi P. C. Pr. Protopop  Nicolae Crăciun. În zilele următoare s-au făcut demersuri pentru începerea lucrărilor de construcţie a bisericii.  

 

  1.  Cu sprijinul  unor oameni binecredincioşi din localităţile sucevene Straja şi Brodina, s-au început lucrările propriu-zise de construcţie a unei biserici din bârne de brad.
  2. La sfârşitul anului 2005 biserica era deja ridicată şi acoperită cu taban din scândură.
  3. Tot materialul lemnos a fost ignifugat, apoi s-a turnat şapă de beton în toată biserica.
  4. S-a zidit Sf. Masă, care ulterior a fost placată cu marmură.
  5. În anul 2006 s-au continuat lucrările cu tăbluirea bisericii cu tablă zincată în fâşii înguste, apoi cu fixarea geamurilor şi uşilor din stejar. S-a finisat interiorul cu lambriu de brad, după ce în prealabil au fost umplute spaţiile dintre bârne cu vată minerală. Lucrările la biserică au avansat astfel încât în mai 2007, începând cu slujba Dumnezeieştii Liturghii din noaptea Sfintei Învieri, cu binecuvântarea P.S. Calinic Botoşăneanul, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a oficiat prima Sf. Liturghie în noua biserică, încă nefinalizată.
  6. Tot interiorul a fost lăcuit şi a fost instalată catapeteasma din lemn de larice, împodobită cu icoane frumos realizate.
  7. Prin dărnicia unor enoriaşi din parohie, s-au achiziţionat trei policandre şi zece candele pentru icoanele din catapeteasmă şi pentru Sf. Altar.
  8. Tot în această perioadă s-au realizat două iconostase, strana cântăreţului, un proscomidiar din lemn, o cruce mare din lemn de păr pentru Sfântul Altar, strane pentru credincioşi şi icoane mari aplicate pe pereţii interiori ai bisericii.
  9. Pentru oficierea sfintelor slujbe au fost cumpărate toate cele necesare, cum ar fi:

-trei rânduri de acoperăminte pentru Sfânta Masă;

-un Sfânt Chivot;

- o Sfântă Evanghelie;

- un rând de Sfinte Vase;

- Cruci de binecuvântare;

- 8 sfeşnice, 2 cădelniţe;

- icoane, epitaf;

- mai multe rânduri de veşminte preoţeşti;

- toate cărţile de cult necesare atât preotului, cât şi cântăreţului;

- o cristelniţă;

- vas pentru agheazmă;

- staţie de amplificare;

  14.La exterior a fost aplicată folie izolantă, lambriu din răşinoase, apoi s-a dat exteriorul bisericii cu ulei de in sicativat, după care s-a montat instalaţia pentru paratrăsnet şi împământare.

  15. S-a achiziţionat mochetă pentru toată biserica.

La data de 18. 10. 2009 a fost sfinţită biserica de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, între care Preacucernicul Părinte  Protopop Crăciun Nicolae, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Hrisostom Rădăşanu, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dionisie Constantin.

16.S-au demarat lucrările de construcţie a casei parohiale şi a turnului clopotniţă.

17. Casa parohială  cu mansardă şi scară exterioară, s-a zidit din BCA, apoi s-a turnat placă din beton armat cu fier şi plasă de sârmă.

18.  S-au cumpărat ferestre şi uşi din PVC, cu sticlă termopan şi s-a acoperit casa cu tablă zincată cutată.

19. S-a realizat instalaţia electrică şi cea de alimentare cu apă, după care s-a tencuit interiorul, s-a gletuit şi văruit, s-aumontat parchet, gresie şi faianţă.

20.  Casa a fost izolată cu polistiren expandat şi tencuită la exterior.

21. Turnul clopotniţă a fost realizat la intrarea în curtea bisericii şi prevăzut cu boltă de trecere.

22. Prin efortul enoriaşilor, au fost cumpărate 3 clopote, care au fost sfinţite şi instalate în noua clopotniţă.

23. S-a zidit gardul de la şosea cu temelie şi stâlpi din beton armat şi cu scânduri de stejar si s-au cumpărat porţi din fier forjat, apoi s-a împrejmuit întreaga curte.

24. S-au turnat alei din beton la intrări şi împrejurul bisericii.

25. În curte, alături de biserică, s-a zidit un agheazmatar necesar pentru slujbele oficiate afară.

26. A fost costruit un lumânărar pentru a proteja biserica de fumul lumânărilor.

27. A fost instalată centrală termică în biserică şi casa parohială.

28. În anul 2011 s-au început lucrările de construcţie a casei sociale.

29. La sfârşitul anului 2012 casa  socială a fost ridicată şi acoperită.

30. S-au montat geamurile cu arcade şi uşă din PVC mahon.

31. S-a izolat exteriorul şi s-au efectuat finisajele, atât în interior, cât şi în exterior.

32. Au fost realizate mese şi bănci din lemn de brad.

33. Grinzile interioare au fost lucrate rustic,lăcuite în ton cu mobilierul şi în contrast cu tavanul din scândură de arin.

34. S-au plantat în grădină şi în curte peste 100 de pomi fructiferi şi ormanentali.

La data de 29. 06. 2016 a fost sfințită casa socială, de către P. S. Calinic Botoșăneanul- Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Am coordonat construirea a patru troițe în parohie.

În plan misionar- pastoral am îmbogăţit programul liturgic prin săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii mai des (şi la unele zile de pomenire ale unor sfinţi consemnaţi în calendare cu cruce neagră), cu precădere în perioadele de post şi în mod deosebit în Postul Mare săvârşirea Sf. Liturghii a Darurilor mai înainte Sfinţite în zilele de miercuri sau vineri, iar sâmbăta Sf. Liturghie cu pomenirea celor adormiţi.

Deasemeni, oficierea Tainei Sf. Maslu o dată pe lună în afara posturilor şi în fiecare săptămână în perioadele de post. Vecernia în fiecare sâmbătă seară și în ajunul sărbătorilor.

În fiecare an, în ajunul sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (hramul bisericii) am săvârşit slujba Vecerniei unită cu Litia, cu sobor frumos preoţi.

Cu ocazia hramului bisericii, precum şi în duminicile din posturi am organizat agape frăţeşti în casa socială,  la care au participat toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie.

Tot în plan misionar, în fiecare an, la data de 9 Noiembrie,  în ziua de prăznuire a Sf. Nectarie de la Eghina, am organizat cerc pastoral cu participarea mai multor preoţi, iar la sărbătoarea Sf. Teodora de la Sihla, pe 7 august, în fiecare an săvârșim priveghere de toată noaptea.

La data de 15 octombrie 2020, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan, am primit vizita Preasfințitului Ignatie Episcopul Hușilor, care a slujit în parohia noastră dumnezeiasca Liturghie și a sfințit icoana Maicii Domnului Pantanassa.

Cu diferite ocazii, mai ales la vizitele pastorale, am oferit broşuri cu conţinut duhovnicesc, precum: Rugăciunile de dimineaţă şi de seară cu scris mare, Despre Sf. Spovedanie şi Sf. Împărtăşanie, Importanţa Sf. Liturghii, Valoarea Postului etc.,  iconiţe şi felicitări.

De la venirea în parohie, în fiecare seară din postul Adormirii Maicii Domnului săvârşim Paraclisul(cântat), la care credincioşii maturi şi copiii participă activ, iar în ajunul sărbătorii slujba Prohodului.

Pentru întărirea duhovnicească a credincioşilor, am organizat anual excursii şi pelerinaje la mănăstirile din Iaşi şi împrejurimi, la mănăstirile nemţene, la cele din Bucovina, Maramureş, iar mai des la cele mai apropiate.

Am înfiinţat o mică bibliotecă parohială.

 Am desfăşurat întâlniri cu tinerii, cateheze, diferite jocuri educative, concursuri, seri de film, drumeţii şi pelerinaje. Prin toate acestea am urmărit dezvoltarea principiilor sănătoase şi creştineşti în sufletul micilor enoriaşi, precum şi conştientizarea lor de locul şi rolul pe care le au în Biserica lui Hristos.

Începând cu anul 2015 am organizat în parohia noastră Tabăra de zi „Voioşeii din Şendreni” și „Tabăra din pridvorul satului”, cu sprijinul voluntarilor din ATOR Iaşi și ATOR Hîrlău.

Am participat cu grupuri de tineri din parohie la Taberele organizate de filialele ATOR, precum cele de la Nemţişor, Iași, Botoşani, Pașcani, Dorohoi, Zoițani.

Am participat cu copiii şi tinerii din parohie la concursurile de toacă de la Hârlău, Rotunda(Suceava), Victoria(Braşov). 

Am iniţiat pentru vacanţa mare un program- concurs intitulat „Lăsaţi copiii să vină la Mine!” menit să apropie pe cât mai mulţi copii de Sfânta Biserică.

Am desfăşurat miniproiectul intitulat „Mici daruri pentru un zâmbet”, o acţiune misionar-filantropică la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane lipsite de autonomie, din oraşul Hârlău. Miniproiectul s-a desfăşurat în cadrul concursului naţional de miniproiecte cu caracter misionar-filantropic „Mîini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” organizat de catre Sectorul teologic- educaţional al Pariarhiei Române, cu prilejul „Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi a „Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Din octombrie 2015 am fost numit coordonator al A.T.O.R.- filiala Hârlău. Până în prezent, am organizat tabere, concursuri, pelerinaje, conferinţe în posturile mari, întâlniri săptămânale la sediul Protopopiatului Hârlău. Am participat cu tinerii la Concursul intitulat „Scisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către oameni”, organizat de către Deprtamentul pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iaşior. Am organizat, deasemenea, spectacolul ”Primăvara începe cu ATOR”.

 Între anii 2015- 2020, în calitate de coordonator al activității cu tinerii, am organizat Tabăra ”Fiii Bahloviei” și Întâlnirea tinerilor ortodocși din Protopopiatul Hârlău, precum și alte activități dedicate tinerilor.

 Am organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, concerte de colinde cu copiii şi tinerii din parohie. Din partea parohiei cu aceste ocazii s-au oferit daruri copiilor. Cei mai mulți dintre aceşti tineri participă activ la strană şi în Sfântul Altar la sfintele slujbe din tot timpul anului.

Relaţiile dintre Biserică şi Şcoală sunt dintre cele mai bune, fapt pentru care la deschiderea fiecărui an şcolar am răspuns cu bucurie invitaţiei de a oficia slujba de binecuvântare a noului an şcolar.

Am participat la diverse cursuri de formare privind lucrarea cu tinerii și am organizat un astfel de curs intitulat „Preotul și tinerii”. Am obținut certificat de formator.

Pe plan cultural, începând cu anul 2014, urmând îndemnul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, la data de 15 ianuarie, în ziua de naştere a marelui poet naţional Mihai Eminescu, am organizat în parteneriat cu Şcoala din localitate, un program cultural- artistic, precum și slujbă de pomenire prin care au fost omagiate personalitatea şi opera poetului.

Ocazional, am publicat diverse articole în revista Lumina Credinţei a Protopopiatului Hârlău şi am acordat interviuri pentru Radioul Antena Satelor, Radio Trinitas şi Doxologia Media.

Între anii 2018- 2022, în calitate de misonar protopopesc, am organizat întâlniri și conferințe pe diferite teme, seri duhovnicești.

 Am amenajat un frumos muzeu sătesc cu obiecte vechi, icoane, lămpi pe gaz, ștergare și cămăși cusute de mână, covoare țesute, oale și castroane de lut etc.

Menţionez faptul că am participat în anul 2007 la cursurile organizate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Sectorul Asistenţă Socială, pentru prevenirea şi combaterea HIV- SIDA, combaterea violenţei în familie și dezvoltare comunitară.

În plan filantropic, cu smerenia cuvenită, menţionez că am desfăşurat periodic colecte de bani şi produse agricole pentru persoane defavorizate. Deasemenea, au fost ajutaţi diverşi credincioşi, bolnavi sau cu diferite nevoi. Copiii cuminţi şi dornici să înveţe carte au primit burse. Nu au fost uitaţi nici bătrânii singuri sau bolnavi din parohie, nici cele câteva familii cu mulţi copii.

În toată acestă perioadă de aproape 18 ani m-am străduit să lucrez cu seriozitate şi devotament în parohia încredinţată mie spre păstorire.

Slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate!

Citește alte articole despre: pr. ceobanu petru